Ríkislógartilmæli um Schengen lóg

 

 

21. mars 2001

Ríkislógartilmæli

 

um

 

at seta í gildi fyri Føroyar "Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengen-konventionen"

Samsvarandi samtykt Føroya løgtings staðfestir og fráboðar løgmaður ríkismyndugleikunum hetta ríkislógartilmælið:

 

Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar hjálagda uppskot (skjal 1) til "Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengen – konventionen"

 

  

Tórshavn, 21. mars 2001

Anfinn Kallsberg
løgmaður

 

 

 

Skjal 1

 

Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen

 

Dato: 13. november 2000
Kontor: Det Internationale Kontor
Sagsnr.: 2000-1670-0043
Dok.: KTR20520

 

U D K A S T

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengen-konventionen.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 5 i lov nr. 418 af 10. juni 1997 om Danmarks tiltrædelse af Schengen-konventionen bestemmes:

 

§ 1

§ 2 i lov nr. 418 af 10. juni 1997 om Danmarks tiltrædelse af Schengen-konventionen sættes i kraft for Færøerne i følgende affattelse:
"§ 2. Bestemmelserne i afsnit IV (Schengen-informationssystemet) i Konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (Schengen-konventionen) gælder på Færøerne.
Stk. 2. Rigspolitichefen er den centrale myndighed efter Schengen-konventionens artikel 108, stk. 1.
Stk. 3. Datatilsynet er tilsynsmyndighed efter Schengen-konventionens artikel 114 og 128."

 

§ 2

Anordningen træder i kraft den 1. januar 2001.

 

 

 

 

Givet på Amalienborg, den ---, ------- 2000

Under vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Frank Jensen